Komputer w firmie - co dalej?

Praca przy komputerze jest jedną z częściej wykonywanych w zakładach pracy. Mogłoby się wydawać, że nie jest skomplikowana, jednak mimo wszystko i tu znajdziemy zasady, które muszą być spełnione. Dotyczy to głównie przepisów BHP. Godziny spędzone przed ekranem monitora sprawiają, że we wskazaniach i regulacjach znajdziemy wskazania, że odległość monitora od pracownika powinna wynosić od 40 do 75 cm oraz te związane z odległością pomiędzy monitorami. Podobnie jest z dostępem do niezbędnych urządzeń wykorzystywanych przy pracy, które powinny być w zasięgu ręki pracownika. Celem regulacji jest zapewnienie maksimum swobody oraz komfortu wykonywania pracy dla osoby zatrudnionej. Podobnie jest z przerwami w pracy z komputerem oraz wyposażenia pracownika w okulary. Regulacje te znajdują się w odpowiednich przepisach BHP, które powinny być respektowane.