Obowiązki i BHP

Przepisy BHP obowiązują wiele firm i przedsiębiorstw, również tych małych i jednoosobowych. Nie nakładają one tylko kar i obowiązków na pracodawcę oraz pracowników. Częściej są wskazówkami odnośnie zasad zachowania i postępowania w miejscu pracy. Wszystko po to by zwiększyć poziom bezpieczeństwa. W efekcie stworzono normy, które można wprowadzić do wielu firm na odpowiednie stanowiska. Należy jednocześnie zauważyć, że są on dostosowane do rodzaju i poziomu istniejących tam zagrożeń.