Wypadek w pracy - jak sobie radzić?

Wypadki w pracy to zawsze problem, który dotyczy zarówno pracowników oraz pracodawców. Przyczyn wypadków jest bardzo wiele a wśród nich można wymienić między innymi nieuwagę, zmęczenie pracownika oraz nieznajomość zasad postępowania z maszyną lub urządzeniem. Chcąc przeciwdziałać i zapobiegać takim wypadkom należy wcześniej podjąć szkolenia a zakład wyposażyć w sprzęt i odpowiednie oznakowanie. Z kolei w sytuacji, kiedy do zdarzenia już dojdzie należy postępować zgodnie z procedurą i powiadomić odpowiednie służby. Najważniejsze jest jednak wyciągnięcie wniosków, co powinno skutkować również szkoleniami, wprowadzonymi procedurami oraz odpowiednią dokumentacją w aktach firmy.